ஹோட்டல் போன்ற மொறு மொறுப்பான சிக்கன், Chicken Fry Mom's Style.