Our true achievers in HSC.. Hsc results 2016.........

OMTEX CLASSES....
Our true achievers in HSC..
Hsc results 2016.........

Nikita.D.              86.00%

Nikitha.S.              85.00%

Ajitha.S.                84.30%

Neha.R.                 84.00%

Heena.                   83.00%

Jeya prashanth     81.38%

Muthu kumari.      79.23%

Anitha.M.               79.23%

Suganiya.K.           79.00%

Ponramina.           78.00%

Rajesh.                   78.46%

Veeraj.                    78.00%

Soundarya.M.        78.15%

Farheen                  78.00%

Jenifa.                    78.00%

Robin.                     77.00%

Vaishali.                 77.00%

Mariya prasijia.     77.00%

Pragathi.                77.00%

Jemi Carlin.           76.15%

Shadab.                 76.00%

Kavitha.M.             75.23%

Shiva.                     75.23%

Ahmed                    75.07%

Kauahik guna.        75.07%

Khan afreen.           75.00%

Sarfaraz.                 74.00%

Insha.                      73.05%

Feroz Khan.            73.00%

Anandhi.                 72.30%

Soundarya.B.         72.00%

Priyanka.S.            72.00%

Shobana.               72.00%

Jancy.                    72.00%

Vaisnavi.                71.00%

Rupali.                    71.00%

Selvi.                       70.46%

Satya sujiba.          70.46%

Navin.                      70.15%

Sukitha.S.               70.00%

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡Heartily congratulation to you all.........⚡⚡⚡⚡⚡⚡

No comments: